Monty Hall Problem

Simulacija i objašnjenje

Pred Vama su tri karte, dva keca i jedna petica. Potrebno je pogoditi gde se nalazi petica, kada se karte okrenu. Šanse za pogodak su 33%, logično. Kada izaberete jednu kartu klikom na nju, neće se odmah pokazati gde je petica, već će se pokazati gde se nalazi jedan kec. Sada, kada je potrebno birati ponovo, da li ćete promeniti Vaš izbor? Šta je sada logično? Šta mislite Vi, a šta matematika?
Počnite igru pritiskom dugmeta START!

zatvorena zatvorena zatvorena

Statistika se beleži samo u slučajevima kada ste promenili izbor.

Broj pokušaja: 0

Pogođeno sa promenom izbora: 0

Promašeno sa promenom izbora: 0

Menjate li Vašu odluku?