Procena rizika na ispitu

Da li rizikovati ili ne?

Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i na svakom zadatku je ponuđeno 5 odgovora (jedan tačan i četiri netačna). Pored njih je ponuđen i odgovor NE ZNAM. Tačan odgovor donosi 3 poena, netačan -0,3, a odgovor NE ZNAM je neutralan tj. 0 poena. Ako na ispitu nisam siguran šta da zaokružim na nekoliko zadataka, da li se isplati rizikovati tj. da li da nasumično zaokružim odgovore na tih nekoliko zadataka ili da zaokružim NE ZNAM?
Šta se više isplati ???


Broj pokušaja: 0

Broj pogodaka: 0

Menjate li Vašu odluku?